Bahasa Arab Praktikal: Bahasa Arab Baku & Dialek Mesir Edisi Terkini

Bahasa Arab Praktikal: Bahasa Arab Baku & Dialek Mesir Edisi Terkini

Price:

Buku Bahasa Arab Praktikal ini merupakan hasil penulisan pengarang buku Huraian Matan Ajurrumiyyah iaitu Ashafizrol Ab Hamid. Buku ini menumpukan penguasaan para pembaca terhadap kaedah pembentukan klausa yang betul dalam bahasa Arab melalui paparan dialog harian bahasa Arab baku dan dialek Arab Mesir.

Antara keistimewaan buku ini ialah dari sudut penekanan frasa dan klausa yang hanya dikenali dan diguna pakai oleh orang Arab serta teknik membina struktur ayat yang mudah hingga ke ayat kompleks dengan susunan yang teratur dan menarik

Tajuk: Bahasa Arab Praktikal: Bahasa Arab Baku & Dialek Mesir Edisi Terkini
ISBN: 9789670726205
Penerbit: Alasfiyaa
Penulis: Ashafizrol Ab Hamid
Muka Surat: 244
Halaman: hitam putih
Format: Paperback
Berat (kg): 0.39
Dimensi (inch): 6" x 9"
Availability: In Stock
price/RM26.90

0 Reviews