A-Fiqh Al-Wadhih - Fiqah Lengkap Jilid 1, 2 & 3

A-Fiqh Al-Wadhih - Fiqah Lengkap Jilid 1, 2 & 3

Price:

Buku Al-Fiqh Al-Wadhih (Fiqah Lengkap) yang terdiri dari tiga jilid ini adalah sebuah buku yang diterjemahkan dari bahasa Arab dan dalam edisi Melayunya pun diberi tajuk yang sama. Ia membincangkan pelbagai persoalan fiqah, khususnya Rukun Islam, Iman, Ihsan, Hukum Taharah, Hukum Nifas, Hukum Sembahyang, Hukum Zakat dan Hukum Haji.

Sedangkan persoalan-persoalan fiqah yang dibincangkan di dalam buku jilid 2 meliputi masalah Hukum Pernikahan, Hudud, Qisas, Sumpah, Nazar, Buruan, Hukum Pakaian, Hukum Janin dan Hukum Anak-Anak.

Manakala persoalan-persoalan fiqah yang dibincangkan di dalam buku jilid 3 meliputi masalah Hukum Jual Beli, Riba, Mudharabah, Syarikat, Gadaian, Ihtikar, Ijarah, Ji'alah, Hiwalah, Kafalah, Wakaf, Hukum Waris, Hukum Jihad, Hukum Cukai dan Hukum Adab.

Buku ini amat sesuai dijadikan buku rujukan dalam persoalan-persoalan fiqah semasa, khususnya bagi mereka yang ingin menambah pengetahuan di dalam selok-belok hukum fiqah yang amat luas cakupannya - meliputi ucapan dan perbuatan dalam kegiatan kehidupan seharian.

Diterbitkan dalam tiga jilid lengkap.

Tajuk: A-Fiqh Al-Wadhih - Fiqah Lengkap Jilid 1, 2 & 3
ISBN: 9789833791323
Penerbit: Berlian Publication
Penulis: Dr. Muhammad Bakar Ismail
Muka Surat:
Halaman: hitam putih
Format: Paperback
Berat (kg): 2.5
Dimensi (inch): 6" x 9"
Availability: In Stock
price/RM130.90

0 Reviews