Kitab Fikah Mazhab Syafie Jilid 2

Kitab Fikah Mazhab Syafie Jilid 2

Price:
JILID 2
Bab 3: Zakat
Bab 4: Puasa
Bab 5: Haji dan Umrah

Kitab Fikah Mazhab Syafie (Fiqhul Manhaji) adalah kitab yang terulung diterbitkan dalam bahasa Melayu moden. Tajuk-tajuk perbincangannya disusun secara sistematik agar mudah bagi pembaca memahaminya.

Kitab ini dibahagikan kepada 8 jilid seperti berikut:

Jilid 1: Bersuci dan Sembahyang

Jilid 2: Zakat, Puasa, Haji & Umrah

Jilid 3: Sumpah Nazar Pemburuan & Penyembelihan, Aqiqah, Makan & Minuman, Pakaian, Perhiasan & Kafarah

Jilid 4: Undang-undang Kekeluargaan

Jilid 5: Wakaf, Wasiat & Faraid

Jilid 6: Jual Beli, Jual Beli Salam, Riba, Pertukaran Matawang, Hutang, Anugerah, Kontrak Sewa, Saguhati, Rundingan, Pemindahan Hutang.

Jilid 7: Syufah, Pajak, Pinjaman, Syarikat, Pelaburan, Simpanan, Penemuan, Gadaian, Jaminan, Perwakilan, Paksaan, Rampasan.

Jilid 8: Jenayah, Hudud, Jihad, Al-Futuwwah, Dakwaan, Bukti & Keterangan Saksi, Pembahagian, Pengakuan, Halangan, Pemerintahan Tertinggi.
Tajuk: Kitab Fikah Mazhab Syafie Jilid 2
ISBN: 9789679753377
Penerbit: Pustaka Salam
Penulis: Dr Mustofa Al-Khin, Dr Mustofa Al-Bugho & Ali Asy Syarbaji
Muka Surat: 000
Halaman: hitam putih
Format: Paperback
Berat (kg): 0.495
Dimensi (inch): 6" x 9"
Availability: In Stock
price/RM14.50

0 Reviews