Cara Belajar Bahasa Arab Nahu

Cara Belajar Bahasa Arab Nahu

Price:

"Nahwu dan Shorof adalah bagaikan ibu dan bapa bagi sekalian Ilmu, yang jika dipadukan barulah menghasilkan keturunan."

Ibarat ini tidaklah berlebih-lebihan (mubalaghah), kerana tanpa kedua ilmu ini tidak dapat memahami apapun jenis ilmu yang berbahasa Arab, sedangkan al-Quran sebagai sumber dari segala ilmu dan panduan hidayah diturunkan dalam bahasa Arab pula.

Dengan ilmu Nahwu dan Shorof akan dapat memahami berbagai macam jenis ilmu yang bersumberkan dari al-Quran dari segi pemahaman yang tepat dan kemukjizatan al-Quran dari segi keindahan sasteranya.

Buku belajar ini cuba memberikan panduan kepada pelajar atau sesiapa sahaja yang masih dalam taraf asas dalam memahami ilmu Shorof. Apa yang menarik dan sekaligus kelebihannya adalah latihan-latihan kemahiran yang secara terus menggunakan ayat-ayat al-Quran dan dapat dirujuk dengan mudah daripada Mushaf al-Quran.

Tajuk:Cara Belajar Bahasa Arab Nahu
ISBN:9789830993386
Penerbit:Al-Hidayah
Penulis:Mukhlas Asy-Syarkani
Muka Surat:223
Halaman:hitam putih
Format:Paperback
Berat (kg):0.220
Dimensi (inch):6" x 9"
Availability: Sold Out
price/RM14.90

0 Reviews