PROF. DR. H. ABOEBAKAR ATJEH adalah seorang ilmuan dan intelektual Islam yang termahsyur pada masanya (1909-1979). Ia telah banyak menghasilkan karya inetelektual yang berkualitas dan banyak menjadi rujukan bagi intelektual Islam generasi berikutnya. Dalam masalah mistisisme Islam (tasawuf) Ia telah melahirkan beberapa karya penting, diantaranya adalah Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf dan Pengantar Ilmu Tarekat. Buku-buku lain hasil karya intelektualnya diantaranya yaitu : Sejarah Al-Quran, technik Khutbah, Sejarah Ka’bah, Perjuanga Wanita Islam, Kemerdekaan Beragama, Yi’ah, Rasionalisme Dalam Pendidikan Sufi, Sebuah Upaya Mendidik Akhlak Manusiam Ilmu Fiqih Islam dalam 5 Mazhab, Wasiat Ibn Arabi, Sejarah Syiah di Nusantara, dan lain-lain. Buku ini adalah karya H. Aboebakar Atjeh yang semula merupakan buku wajib bagi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, tempat mengenai Ilmu Tasawuf dan Tarekat, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Quran & Tarekat

Aidrusiyyah * Riya'iyyah

Sammaniyyah * Khalidiyyah

Syaziliyyah * Qadiriyyah

Naksyabandiyyah

As-Sanusiyyah

Tijaniyyah

al-Haddad

Tajuk: Tarekat Dalam Tasawwuf
ISBN: 000000000
Penerbit: Pustaka Aman Press
Penulis: Prof. Dr. Hj. Aboe Bakar Athjeh
Muka Surat: 100+
Halaman: hitam putih
Format: Paperback
Berat (kg): 0.1
Dimensi (inch): 5" x 7.3"
Availability: In Stock
price/RM7.90

0 Reviews