Ini Mazhabku: Bagaimana Beriltizam Dengan Mazhab

Ini Mazhabku: Bagaimana Beriltizam Dengan Mazhab

Price:

Ketika khilaf dan perbalahan golongan agama memuncak sehingga menggugat keharmonian masyarakat awam, buku ini cuba mengutarakan pendekatan Iebih harmoni mengenai beberapa persoalan teras seperti ijtihad, taklid, kepatuhan kepada sunnah (ittiba’ al-sunnah), punca berlaku khilaf ulama, kemunculan mazhab fiqh dan hukum beriltizam dengannya, yang sering menjadi perselisihan antara aliran Syafi’iyyah dan Salafiyyah. 

Pertembungan antara kedua-duanya daripada segi idealisme, metodologi berfikir dan hujah intelektual sentiasa menatijahkan impak kepada masyarakat awam daripada segi amali. Ilmu fiqh dan usul fiqh yang mengkoordinasi sumber al-Quran dan sunnah dalam suatu kesepaduan hukum Islam, sepatutnya mengangkat tahap kesarjanaan ilmuannya. 

Malangnya `orang pengajian Islam’ masa kini hanya menjadi pakar konflik dalam isu hukum yang tidak dinamik. Justeru, buku ini adalah satu pintu kecil untuk para pembaca awam menjejak pengetahuan tentang disiplin syariah dan hukum Islam yang teramat luas cakupannya. Konsep-konsep syariah yang sukar difahami, telah diwacanakan dalam gaya penyampaian yang mudah dan ringkas. 

Mensarjanakan pembaca awam dengan pengetahuan prinsip-prinsip syariah adalah solusi meminimumkan konflik tersebut. Buku ini juga percaya hanya pendekatan sederhana (wasatiyyah) berjaya membina suasana yang kondusif bagi mempraktikkan hukum syarak di Malaysia.

Tajuk: Ini Mazhabku: Bagaimana Beriltizam Dengan Mazhab
ISBN: 9789671177099
Penerbit: Inspirasi Media
Penulis: Mohd Hapiz Mahaiyadin
Muka Surat: 276
Halaman: hitam putih
Format: Paperback
Berat (kg): 0.40
Dimensi (inch): 5.5" x 8.5"
Availability: In Stock
price/RM36.90

0 Reviews